El cultiu dels bolets de soca autòctons serà aviat una realitat (article al naciodigital.cat)

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), ha desenvolupat mètodes de producció i sistemes de cultiu i ja està en disposició de produir-ne quatre espècies

Cultivar el pollancró autòcton (Ciclocybe aegerita), de què fins ara es cultivaven només varietats foranes, així com el fetge de vaca (Fistulina hepàtica), la sabatera de faig (Meripilus iganteus) o el bolet de noguer (Polyporus squamosus) –espècies conegudes com a comestibles, però no comercialitzades com a bolets cultivats― ja és possible gràcies a un grup operatiu en què ha participat l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

L’objectiu del projecte és obtenir una varietat de bolets lignícoles comestibles originaris dels nostres boscos i establir-ne les condicions de cultiu més adients… Segueix la lectura al Nació Digital.