Jornada PATT - Dijous 8 abril de 2021 #PATT2021

Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves especies autòctones

Data: Dijous 8 abril de 2021
Hora: 17:00
Lloc: en línia (Adobe connect)

Video de la jornada

Programa:

 • 17.00 h Benvinguda
 • 17.05 h La cultura popular com a origen d’innovació
  Sr. Eduard Puigdomènech. Administrador de Tresseras Multimedia
  SL / Bolets de Soca.
 • 17.25 h Com i per què cultivar bolets lignícoles a Catalunya
  Sr. Carles Díaz. Gerent de TEB Verd / Bolet Ben Fet.
 • 17.55 h Diversificació del cultiu de bolets. Estat actual del projecte pilot
  innovador Dr. Joan Pera. Protecció Vegetal Sostenible. IRTA.
 • 18.25 h Precs i preguntes
 • 19.00 h Cloenda

 

Presentació:

Catalunya és una terra amb forta implantació i tradició micològica, tant des del punt de vista gastronòmic com el lúdic, i compta amb una gran diversitat d’espècies fúngiques. Ens els darrers anys el consum de bolets no ha parat d’augmentar, tant a Catalunya com al conjunt d’Europa, i les seves propietats nutricionals els han convertit en aliments funcionals. Per atendre aquesta creixent demanda, i alhora evitar la pressió excessiva sobre les poblacions naturals dels nostres ecosistemes, el cultiu de bolets s’ofereix com una excel·lent alternativa. Actualment, però, la major part del cultiu de bolets de fusta o lignícoles es centra en unes poques espècies que provenen, majoritàriament, de la tradició asiàtica. S’ha constituït un Grup Operatiu per a la realització d’un projecte pilot innovador finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. El projecte pilot té com a objectiu principal: incorporar noves espècies de fongs lignícoles, autòctones de Catalunya, per a diversificar el cultiu i la producció comercial de bolets comestibles. Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.