Objectius del projecte

Actualment, la major part del cultiu de bolets de fusta o lignícoles es centra en unes poques espècies que provenen, majoritàriament, de la tradició asiàtica. Catalunya és una terra amb forta implantació i tradició micològica, tant des del punt de vista gastronòmic com el lúdic, i compta amb una gran diversitat d’espècies fúngiques.

La incorporació de noves espècies de bolets lignícoles, actualment no cultivades, i més lligades a la tradició local, obriria el catàleg de productes a comercialitzar, incrementant la diversitat i la oferta actual de bolets comestibles. Aquests nous productes donarien un avantatge competitiu als productors locals. A més, serien novetats també a nivell internacional, la qual cosa obriria noves expectatives d’exportació.

L’objectiu principal del projecte és incorporar noves espècies de fongs lignícoles, autòctones de Catalunya, per a diversificar el cultiu i la producció comercial de bolets comestibles.

Per assolir aquest objectiu final es plantegen diferents objectius per fases:

  • Prospecció de camp en diferents ecosistemes i recol·lecció d’exemplar de diferents espècies de bolets de fusta.
  • Aïllament en cultiu pur i manteniment d’una col·lecció de cultius de les espècies fúngiques recol·lectades.
  • Adaptar, a cada espècie fúngica, les condicions de producció d’inòcul (llavor),
  • Adaptar, a cada espècie fúngica, les condicions de cultiu més favorables per a obtenir una bona producció de bolets.
  • Avaluar les característiques organolèptiques i nutricionals dels nous bolets cultivats.
  • Transferir i divulgar els resultats per a millorar la productivitat i competitivitat del sector.