Tasca 1: Recol·lecció de bolets Date: 23 / 06 / 2020

  • Societat Catalana de Micologia Bolets de Soca
  • Pendent 3r trimestre de 2020
  • Resolt 1r trimestre de 2020
  • Resolt 3r trimestre de 2019