Bolets de Soca

Bolets de Soca aportarà coneixements aplicats i contribuirà amb el seu personal i les seves instal·lacions. Ajudarà a executar les activitats de producció de bolets sota condicions industrials (tasca 7), complementant les instal·lacions de Bolet Ben Fet. Es compromet a participar en la interpretació i discussió dels resultats i en la difusió de resultats obtinguts amb els altres participants del projecte. Es farà càrrec de la web del projecte.

Visita: Bolets de Soca (cultiu de bolets)