TEB Verd / Bolet Ben Fet

TEB Verd / Bolet Ben Fet aportarà al projecte els seus mitjans productius, tècnics i de personal per a l’execució de les proves pilot de producció en condicions industrials (tasca 6 i 7) així com el seguiment de tot el projecte. Es farà responsable de la valoració de les característiques dels nous productes (tasca 8). Participa com a líder membre beneficiari, i aportarà al projecte les finques, instal·lacions, i els mitjans tècnics i personals necessaris per dur a terme tots aquells assajos que es realitzaran. A més, aportarà el seu know-how i experiència agronòmica en les tasques que es portin a terme durant el projecte. Així mateix, participarà en la interpretació i discussió dels resultats i en la seva difusió.