Societat Catalana de Micologia

Societat Catalana de Micologia serà el participant amb més dedicació a les tasques de recol·lecció de bolets (tasca 1). Col·laborant també en l’aïllament en cultiu pur (tasca 2). Gràcies a la seva experiència en activitats de formació i divulgació posaran a l’abast del projecte els seus propis mitjans per a difondre els resultats que es generin al llarg de les proves pilot dissenyades al pla de treball. Els coneixements dels seus tècnics en el camp de la Micologia els permetrà fer una interpretació molt realista de les conclusions.