IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) / Universitat de Barcelona

IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) / Universitat de Barcelona (UB) participarà en l’aïllament en cultiu pur a partir dels exemplars recollits (tasca 2), la seva caracterització en base a l’anàlisi d’ADN (tasca 3), el manteniment de la col·lecció o banc de cultius purs (tasca 4), la posta a punt de la producció d’inòcul (tasca 5), la determinació de les condicions òptimes de cultiu (tasca 6) i col·laborarà en les proves pilot de producció en condicions industrials (tasca 7). La seva activitat inclourà la redacció de la Memòria tècnica, la planificació, execució i seguiment de les proves pilot, l’anàlisi de resultats i la redacció d’informació. L’equip de l’IRTA contribuirà activament en les activitats de difusió de resultats i conclusions en col·laboració amb la resta de membres. Especialment en el marc del pla de formació del DARP. Treballaran estretament amb la Societat Catalana de Micologia i les empreses en el seguiment de totes les activitats.