Tasca 6 – Determinació de les condicions òptimes de cultiu de cada fong

Amb tots els aïllats dels que s’hagi arribat a la producció de llavor viable, s’establiran assajos a petita escala per a determinar les possibilitats de cultiu en les condicions estàndard.

S’establiran assajos de creixement en diferents substrat estàndard a base de serradures de frondoses (roure, faig, o castanyer) suplementats amb cereals. Coneguts els paràmetres de creixement pels resultats de la tasca anterior (temperatura, contingut hídric, pH) els assajos, que es desenvoluparan en càmeres de cultiu amb temperatura i il·luminació controlades, es dirigiran a optimitzar la composició dels substrat de creixement.

El desenvolupament del miceli es valorarà visualment i es mesurarà la seva concentració mitjançant l’anàlisi del contingut en ergosterol. Aquesta tasca es desenvoluparà per part de l’IRTA.