Tasca 7 – Proves pilot de producció en condicions industrials

Un cop establerts els sistemes de producció de llavor (tasca 5) i les condicions de cultiu (tasca 6) es passarà a la fase de producció de bolets en condicions industrials.

Per a cada un dels aïllats de les diferents espècies fúngiques que hagin superat les fases anteriors amb resultats positius, es prepararà llavor suficient per a inocular entre 25 i 50 bosses de cultiu amb el substrat idoni per a cada aïllat.

Les bosses inoculades es faran créixer en les dues empreses que disposen d’instal·lacions per a la producció de bolets: TEB Verd Bolet ben Fet (BbF) i Bolets de Soca (BdS), i sota les condicions de cultiu establertes en les tasques anteriors. Es sotmetran a les fases d’inducció de primordis i fructificació que tinguin establertes en les seves càmeres corresponents.

La participació de dues empreses permetrà disposar de la suficient diversitat de condicions de cultiu per a ajustar ambdós processos. La producció de llavor es durà a terme a l’IRTA i els assajos es desenvoluparan a Bolet ben Fet i Bolets de Soca (amb la col·laboració de l’IRTA).