Acta de la reunió del grup operatiu projecte pilot innovador:

Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves especies autòctones

Data: 13 d’abril de 2021
Hora: 11:00
Lloc: en línia (Skype)

Ordre del dia:

  1. Valoració de la Jornada PATT
  2. Planificació d’experiments

 

Assistents a la reunió:

Carles Diaz (TEB Verd/Bolet ben Fet), Eduard Puigdomènech (Bolets de Soca), Laia Ribas (Societat Catalana de Micologia), Antonio Gómez (UB), Magí Catasús (estudiant UB) i Joan Pera (IRTA).

1. Valoració de la Jornada PATT

Per part nostre s’ha fet una valoració positiva de la jornada de transferència que es va fer el 8 d’abril dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (PATT). S’estan recollint els resultats de les enquestes de satisfacció enviades a tots els inscrits a la jornada, i les dades es processaran per part de les companyes de Transferència i Comunicació de l’IRTA. Així que disposem dels resultats es faran arribar a tots els membres del Grup Operatiu.

La jornada PATT ha estat enregistrada en vídeo. Hem demanat a la Montse Palau (IRTA), que va gestionar la jornada, que ens enviï l’arxiu de vídeo, i/o l’enllaç a YouTube. Ja ens ha proporcionat ambdues coses i l’Eduard Puigdomènec s’encarregarà d’afegir-ho a la web del projecte (www.bolets.net).

Es programarà una segona jornada de transferència, a finals d’any, per presentar i divulgar els resultats obtinguts en el projecte. Com que es previsible que la realització de la jornada sigui posterior a la finalització del projecte, i que això comporti que ja no es puguin imputar al mateix les despeses d’organització, es gestionarà amb el DARP que sigui el PATT qui assumeixi el finançament de la jornada. S’informarà al Grup Operatiu.

2. Planificació d’experiments

En anteriors reunions es va proposar centrar la major part dels esforços, en la fase final del projecte, en millorar el cultiu de quatre especies fúngiques que considerem interessants per diferents motius, o per estar ja molt a prop d’assolir una aplicabilitat pràctica: Fistulina hepatica, Laetiporus sulphureus, Lyophyllum decastes i Sparassis crispa.

Dins del marc dels treballs de recerca de l’estudiant de la UB, Magí Casasús, s’abordaran les dues primeres especies (F. hepatica i L. sulphureus). Les altres dues s’abordaran des de l’IRTA. En tots dos casos en col·laboració directa amb Bolet ben Fet i Bolets de Soca. S’han discutit i concretat les diferents propostes per tal de millorar el cultiu d’aquests fongs, i s’assajaran: a) diferents composicions del substrat de cultiu, i b) tècniques de maneig en la fase de fructificació dels bolets, amb l’objectiu de millorar i perfeccionar la producció. Es disposa d’inòcul (llavor) de L. sulphureus per poder iniciar ja els experiments amb aquesta espècie. La llavor de L. sulphureus (soques 532, 608 i 618) està ja a les instal·lacions de Bolet ben Fet. La resta d’inòculs estan en incubació a les instal·lacions de l’IRTA a Cabrils.

Addicionalment a aquest assajos principals, s’estan preparant inòculs d’Agrocybe aegerita i Polyporus squamosus per obtenir noves produccions i continuar la seva valoració per part dels professionals de la restauració que col·laboren en el projecte. Estan en marxa cultius de Pleurotus eryngii i Ossicaulis lignatilis. I s’ha iniciat la producció d’inòcul d’ Infundibulicybe geotropa.

Sense altres temes a tractar, s’aixeca la reunió a les 13:00h.

Signatura: Joan Pera Àlvarez