Acta de la reunió del grup operatiu projecte pilot innovador:

Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves especies autòctones

Data: 14 de gener de 2022
Hora: 11:00
Lloc: en línia (Skype)

Ordre del dia:

  1. Acta de tancament del projecte

 

Assistents a la reunió:

Carles Diaz (TEB Verd/Bolet ben Fet), Eduard Puigdomènech (Bolets de Soca), Laia Ribas (Societat Catalana de Micologia), Antonio Gómez (UB) i Joan Pera (IRTA).

1. Acta de tancament del projecte

La documentació justificativa del projecte pilot es va presentar en el seu moment. Es va sotmetre a una exhaustiva revisió per part de l’entitat receptora (DACC de la Generalitat de Catalunya), especialment pel que respecta a la justificació econòmica. El grup operatiu vol agrair l’ajut rebut per part de la Sra. Maria Jesús Bejarano (DACC) per tal d’ajustar la documentació presentada als requeriments que es demanaven. Totes les justificacions científiques, tècniques i econòmiques han estat acceptades i el finançament del projecte ha estat lliurat a l’empresa beneficiària.

Queden per afegir a l’informe final alguns resultats. Bàsicament el contingut en vitamina C i D, i contingut en β-Glucans, d’alguns dels bolets cultivats, en els anàlisis de composició de nutrients. Resultats que encara no teníem disponibles i processats en el moment de presentar la documentació justificativa. En Joan Pera es compromet a recopilar aquestes darreres dades, disponibles previsiblement abans de finals de gener, i editar de nou l’informe final incorporant aquesta informació a les taules corresponents. La nova edició de l’informe final es passarà a l’Eduard Puigdomènech, previsiblement a mitjans de febrer, per a que sigui penjada a la web del projecte (www.bolets.net) i estigui a disposició de tothom.

Respecte a la WEB del projecte, s’acorda mantenir-la tal i com està durant dos anys més (fins el gener de 2024), per a que la informació recollida sigui consultable i públicament accessible. Els membres del grup operatiu acorden fer la màxima difusió de la web. Una de les vies pot ser la inclusió de l’enllaç en altres webs del grup. Després d’aquests dos anys es valorarà de nou què fer-ne. Es proposa, per exemple, passar la informació a la web de Bolet ben Fet, però sense descartar altres alternatives.

Els tràmits per poder incloure Cerioporus squamosus, Fistulina hepatica i Lyophyllum decastes entre les especies cultivades de l’annex d’espècies comercialitzables del RD 30/2009 estan en marxa. Les gestions les està portant a terme Laia Ribas, de la Societat Catalana de Micologia, per via de l’Agencia Catalana de Seguretat Alimentària. La documentació necessària ja està preparada. S’ha de presentar en breu a l’Agencia Catalana de Seguretat Alimentaria (ACSA) i a la mateixa Agencia a nivell espanyol (AESAN). Caldria poder concretar terminis per poder coordinar la legalització de l’explotació comercial d’aquestes especies amb la posta en marxa dels cultius a nivell comercial. Na Laia Ribas i en Carles Diaz acorden fer una reunió conjunta amb la Sra Victòria Castells (ACSA) per impulsar el tema.

Tots es membres del grup operatiu coincideixen unànimement en fer una molt bona valoració del projecte finalitzat des de tots els punts de vista, científic, tècnic i humà. Valoren positivament els resultats assolits i les perspectives futures que aquests obren. I coincideixen en que el projecte ha obert vies de col·laboració que seguiran mantenint en el futur.

I amb aquesta reunió donen per finalitzat el Projecte Pilot Innovador que han estat desenvolupant.

Sense altres temes a tractar, s’aixeca la reunió a les 12:00h.