Acta de la reunió del grup operatiu projecte pilot innovador:

Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves especies autòctones

Data: 24 d’agost de 2021
Hora: 11:00
Lloc: en línia (Skype)

Ordre del dia:

  1. Preparació de la Memòria i Certificació final del Projecte Pilot Innovador

 

Assistents a la reunió:

Carles Diaz (TEB Verd/Bolet ben Fet), Eduard Puigdomènech (Bolets de Soca), Antonio Gómez (UB), i Joan Pera (IRTA).

1. Preparació de la Memòria i Certificació final del Projecte Pilot Innovador

Addicionalment a la informació ja facilitada via correu electrònic des de la darrera reunió de coordinació, s’informa de que:

Els experiments amb Laetiporus sulphureus i Fistulina hepatica, que formen part del treball final de carrera d’en Magí Catasús (estudiant de la UB), estan plenament en marxa. La obtenció dels resultats es preveu posterior a la finalització oficial del projecte i la presentació de la memòria. Per tant, s’acorda presentar aquests treballs com a una derivada del projecte pilot que es continuarà treballant en el futur. Antonio Gómez i Magí Catasús ens faran arribar les dades per tal d’incloure-ho a la memòria.

Recentment s’han obtingut, per segon cop, fructificacions de Fistulina hepatica en el substrat estàndard de cultiu. Es va introduir com a modificació la incubació del cultiu en condicions de foscor. Aquest resultats son una bona senyal de cara a obtenir conclusions en els experiments instal·lats en el marc del treball de l’estudiant de la UB.

S’han obtingut també fructificacions d’una soca de Grifola frondosa (617). Aquesta soca es va reaïllar d’una fructificació obtinguda l’any passat d’un cultiu de la soca 539, aïllada inicialment d’un exemplar de camp recol·lectat sobre castanyer al Montseny (Viladrau) la tardor de 2020. És el primer cop que s’obté una producció consistent amb una soca autòctona d’aquesta espècie. Es farà un anàlisi de composició de nutrients per comparar-la amb la soca estàndard cultivada fins ara.

Queda per muntar l’experiment amb Sparassis crispa en diferents substrats de cultiu a base de serradures i compost de coníferes. La llavor, de diferents soques d’aquesta espècie, està encara en incubació donat el seu lent creixement. Els assajos es muntaran segurament durant

el setembre, i per tant els resultats no es podran incloure en la memòria. Es referenciaran també com a treballs de continuació més enllà de la finalització oficial del projecte.

S’està treballant ja la documentació per anar preparant l’informe final del projecte. Aquest informe s’ha de presentar telemàticament abans del 30 de setembre. La part econòmica de la certificació, preparada per en Carles Díaz, es preveu deixar-la enllestida abans del 15 de setembre. La part tècnica estarà previsiblement enllestida abans del 24 de setembre. Quedaran uns dies de marge (4-5) per solucionar qualsevol mancança que es detectés.

Es demana a tots els participants que remetin les dades i la informació necessària per a la redacció de la memòria tècnica que està portant a terme en Joan Pera (IRTA). En especial: dades de producció de Lyophyllum decastes, Ganoderma sp. … encara no processades, i informació sobre les especies més interesants en vies d’acabar de desenvolupar, com Laetiporus sulphureus o Fistulina hepatica. També caldria aportar la informació que han anat donant els diferents cuiners i restauradors sobre les característiques organolèptiques d’algunes de les especies de les que s’ha aconseguit el cultiu i la producció de bolets.

L’Eduard Puigdomènech s’encarregarà d’actualitzar la web amb les dades que li proporcionem la resta de membres del grup operatiu.

S’ha iniciat la gravació d’un vídeo divulgatiu dels resultats del projecte. S’ha contractat a l’empresa DECOMUNICACIÓ per a fer-ho. La gravació a l’IRTA es va fer la primera setmana d’agost.

Ja està concertada amb el Departament una segona jornada PATT en la que divulgar tots els resultats obtinguts en el projecte pilot. La jornada s’ha de concretar per a la darrera setmana de novembre. Ens posarem en contacte amb el DAAM per a fer la reserva de data.

Sense altres temes a tractar, s’aixeca la reunió a les 12:40h.